Lịch làm việc Thứ Sáu, ngày 29/5/2020
 • Sáng: Dự Đại hội Đảng bộ thị trấn Di Lăng,
  Chủ trì: ,
  Địa điểm: tại TT Di Lăng,
  Thành phần: Lãnh đạo UBND huyện.
 • Chiều: Họp trực báo kết quả thực hiện công tác lập hệ thống hồ sơ quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh,
  Chủ trì: Sở TNMT,
  Địa điểm: tại Phòng họp Sở TNMT,
  Thành phần: Lãnh đạo UBND huyện.
 • Chiều: Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ 2020,
  Chủ trì: Đ/c Hường-CT,
  Địa điểm: tại Hội trường UB,
  Thành phần: Theo GM.