Lịch làm việc Thứ Sáu, ngày 25/9/2020
  • Sáng: Họp UBND huyện định kỳ tháng 9,
    Chủ trì: Đ/c Long - PCT,
    Địa điểm: tại Hội trường UBND huyện,
    Thành phần: .