Lịch làm việc Thứ Sáu, ngày 22/11/2019
 • Sáng: Làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường về tiến độ giải quyết đơn thư,
  Chủ trì: Đ/c Hường - CT,
  Địa điểm: tại Phòng họp số 02 - UBND huyện,
  Thành phần: Theo GM.
 • Sáng: Kiểm tra thực địa hướng tuyến đường dây và vị trí trạm biến áp đấu nối nhà máy thuỷ điện Trà Khúc 1,
  Chủ trì: ,
  Địa điểm: tại Thực địa,
  Thành phần: Lãnh đạo UBND huyện.
 • Sáng: Dự buổi hoà giải vụ tranh chấp đất đai giữa ông Đinh Tấn Rã với các hộ dân thôn Làng Trá, xã Sơn Cao,
  Chủ trì: ,
  Địa điểm: tại Nhà văn hoá xã Sơn Cao,
  Thành phần: Đ/c Long - PCT.